Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie

Wil jij ook (weer) lekker in je vel zitten? Ik ben er voor kinderen en jongeren die uit balans zijn en die balans weer willen herstellen.

We gaan op zoek naar kwaliteiten en mogelijkheden die vergroten en verbreden –  zodat datgene wat lastig is, ombuigt naar iets positiefs.

  • Het versterken van eigenwaarde (ik ben het waard, ik ben goed genoeg)
  • Inzicht krijgen in (consequenties van) gedrag (wat roept mijn gedrag op?)
  • Oefenen met sociale en praktische vaardigheden (hoe kan ik dit aanpakken?)
  • Eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (wat kan ik allemaal wèl?)
  • Eigen keuzes leren maken (wat wil ik graag?)
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag: thuis, op straat, in de groep, op school/werk (ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe)
  • Zelf weer vertrouwen in eigen ontwikkeling en de toekomst krijgen (waar wil ik heen?)